Prezentacje biznesowe

Przekazywanie informacji w sposób zrozumiały, czytelny i ciekawy jest umiejętnością, od opanowania której zależy nie tylko sukces pracownika na danym stanowisku, ale również sukces firmy. Budowanie zaufania, relacji, umiejętność argumentowania, sprzedaży oraz zarządzenia wymagającymi partnerami biznesowymi składają się na szeroko pojętą kompetencję prowadzenia efektywnych prezentacji biznesowych.

Nasz praktyczny program pomoże Ci nie tylko zdobyć wiedzę, JAK wyglądają poszczególne aspekty profesjonalnej prezentacji biznesowej, ale przede wszystkim da Ci możliwość natychmiastowego przećwiczenia rozwijanych umiejętności oraz taktowną, ale szczerą informację zwrotną pozwalającą planować Ci dalszy rozwój.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają zasady skutecznych prezentacji biznesowych
 • Tworzą przejrzystą strukturę prezentacji
 • Przygotowują odpowiednie slajdy
 • Wywierają pożądany wpływ na odbiorców
 • Dostosowują sposób prezentowania do potrzeb grupy
 • Budują wysokiej jakości część merytoryczną prezentacji
 • Umiejętnie zarządza sobą w sytuacjach stresowych
 • Prezentuje z pewnością siebie i w swoim unikalnym stylu

Zawartość programowa:

Prezentacja biznesowa – czyli co?

 • Jak właściwie postrzegać prezentację?
 • Różne formy prezentacji
 • Błędy i pułapki w prezentacjach
 • Stres a prezentacja

Co decyduje o sukcesie prezentacji?

 • Zasada „mniej znaczy więcej” i czy zawsze się sprawdza?
 • Wybór formy
 • Wybór narzędzi (Power Point i inne)

Struktura prezentacji

 • Części prezentacji
 • Przekaz główny i przekazy tematyczne
 • Argumenty – przygotowanie

Atrakcyjność prezentacji

 • Co potęguje efekt prezentacji?
 • Co to jest „dobry” slajd?
 • Materiały dodatkowe

Prezenter i jego odbór

 • Postawa i nastawienie
 • Mimika, gesty, ubiór
 • Głos
 • Panowanie nad czasem

Zarządzanie audytiorium

 • Techniki radzenia sobie z tzw. „trudnymi” uczestnikami prezentacji

– podkopywanie autorytetu

– przeszkadzanie

– przejmowanie kontroli

 • Podchwytliwe pytania
 • Niespodziewane sytuacje

 O czym warto pamiętać zanim rozpocznie się prezentacja?

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Comments are closed.

CZYTAJ DALEJ

Robert Zembrowski

Trener - konsultant Doświadczenie: Praktyk biznesu - pełnił kluczowe role w organizacjach role od 2000 roku (m.in. przedstawiciel medyczny, specjalista przedst ...

Elwira Skrodzka

Trener, coach, project manager. Doświadczenie: Od 2011 roku zdobywa doświadczenie we współpracy z największymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi na świ ...

Anna Długołęcka

Trener, konsultant, lider, menadżer. Doświadczenie: Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w obszarze HR i zarządzania – zarówno w korporacjach jak i polskich p ...

Shopping Basket