POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu internetowego prowadzonego w domenie: https://maxres.pl/

Polityka Prywatności składa się z następujących elementów:

Proszę o zapoznanie się z odpowiednią dla Państwa informacją.

1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko
Lektor/ Trener przez spółkę Maximizing P.Jankiewicz J.Jamróz Spółka
komandytowa CZYTAJ DALEJ

2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z
Maximizing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa za pośrednictwem strony internetowej CZYTAJ DALEJ

3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z
Maximizing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za
pośrednictwem strony internetowej w sprawach dotyczących projektów
realizowanych z udziałem finansowania z Unii Europejskiej i innych CZYTAJ DALEJ

4

Informacja o plikach „cookies” wykorzystywanych na stronie

1. DEFINICJE

a) Strona – oznacza stronę internetową w domenie https://www.maximizing.com.pl/,

b) Administrator Strony– oznacza Maximizing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-378, ul. Jaracza 6/18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492687,

c) Cookies – oznacza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta Strony,

d) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony,

e) Użytkownik – podmiot korzystający ze Strony.

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

a)  Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Strony indywidualnie każdemu Użytkownikowi.

b) Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

   • COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
   • COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub usunięcia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Ten rodzaju plików cookies pomaga w optymalizacji ustawień strony po powrocie Użytkownika na stronę, po zamknięciu danej sesji przeglądarki. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
 1. c) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

3. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. a) KONFIGURACJI STRONY

(i) optymalizacji korzystania ze Strony,

(ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

 1. b) ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI STRONY

4. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.