Lecturer in business consulting seminar giving lecture or presentation

Prezentacje biznesowe

Sztuka prezentacji to zestaw kompetencji, których opanowanie przekłada się na realizację wielu celów biznesowych. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników firm, których celem jest umiejętne prowadzenie prezentacji dla różnych grup odbiorców. (1-2 dni – w zależności od wielkości grupy)

Young business people having meeting at office sitting on sofa working in team.

Menadżer coachem

Praktyczny warsztat zmieniający podejście do zarządzania podwładnymi i ich rozwoju dedykowanym menedżerom z różnym stażem, których celem jest bycie liderem, który motywuje do celowego rozwoju i oczekuje od podwładnych myślenia i działania. (2 dni)

Businessman feeling headache while doing distance work in coffee shop tired with failure of plans, male entrepreneur overworked solving problems with startup project exhausted with hard schedule

Zarządzanie stresem

Jak radzić sobie ze stresem? Brak umiejętności zarządzenia sytuacjami stresującymi może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne oraz efektywnościowe. Warto więc opanować podstawowe umiejętności zarządzania stresem – dzięki temu pracujemy nie tylko bardziej wydajnie, ale świadomie dbamy o własne zdrowie. (1 dzień)