Excel – poziom zaawansowany

Szkolenie Excel – poziom zaawansowany zostało przygotowane z myślą o o użytkownikach, którzy na co dzień korzystają z Excela i których celem jest opanowanie zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego.

Szkolenie realizowane jest w formie modularnej (prezentacja teorii oraz część praktyczna – ćwiczenia komputerowe) i łączy wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami wykorzystania w miejscu pracy.

Grupa docelowa:

 • Pracownicy działów finansowych, księgowych, planowania
 • Osoby, które znają arkusz kalkulacyjny na poziomie średnio-zaawansowanym
 • Pracownicy, którzy zajmują się analizą i prezentacją danych

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Obsługują zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego
 • Importują i formatują dane na poziomie zaawansowanym
 • Wykonują skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji
 • Tworzą dostosowane do typów danych wykresy
 • Zakładają zaawansowane filtry
 • Korzystają z szablonów
 • Analizują dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych i symulacji
 • Importują i eksportują dane
 • Korzystają z pracy online
 • Zarządzają zeszytami

Zawartość programowa:

Zaawansowane formatowanie w MS Excel

 • Modyfikacja formatów liczbowych
 • Tworzenie własnych formatów
 • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem własnych formuł
  • Sprawdzanie kryteriów za pomocą zagnieżdżonych funkcji
  • Kolorowanie całych wierszy/kolumn
  • Wyróżnianie na podstawie rozwijanych list

Zaawansowane metody sprawdzania poprawności w MS Excel

 • Sprawdzanie poprawności za pomocą formuł
  • Budowa reguły z wykorzystaniem funkcji
  • Listy rozwijane zależne od innych list
 • Śledzenie zmian

Zaawansowane formuły i funkcje w MS Excel

 • Rodzaje odwołań
 • Tworzenie obszarów nazwanych, zarządzanie nazwami
 • Obszary dynamiczne
 • Odwołania cykliczne – unikanie oraz sposoby świadomego wykorzystania
 • Funkcje:
  • Daty i czasu (m.in. DATA.RÓŻNICA, DNI.ROBOCZE, DZIEŃ.ROBOCZY, CZĘŚĆ.ROKU, DATA, GODZINA, NUM.TYG)
  • Wyszukiwania i odwołania (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, ADR.POŚR,NR.KOLUMNY, WIERSZ, PRZESUNIĘCIE, WYBIERZ, TRANSPONUJ)
  • Matematyczne (m.in. SUMA.ILOCZYNÓW, SUMA.WARUNKÓW, RZYMSKIE, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.W.GÓRĘ,ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.W.DÓŁ, LOS.ZAKR)
  • Finansowe (m.in. PMT, PPMT, IPMT, FV)
  • Logiczne (m. in. JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD)
  • Tekstowe (m.in. DŁ, ZNAJDŹ, PODSTAW, OCZYŚĆ, KOD, ZNAK)
  • Statystyczne (m. in. LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, LICZ.PUSTE, ŚREDNIA.WARUNKÓW, WSP.KORELACJI)
  • Informacyjne (LICZ.PUSTE, ILE.NIEPUSTYCH)
 • Formuły zagnieżdżone
 • Budowanie formuł tablicowych

Zaawansowane narzędzia baz danych

 • Baza danych w programie EXCEL
 • Filtrowanie zaawansowane, Fragmentator
 • Konsolidacja danych (z wielu arkuszy, z wielu plików)
 • Tabela dwóch zmiennych

Zaawansowane tabele przestawne w MS Excel

 • Wstawianie oraz modyfikacja pól
 • Tworzenie własnych pól obliczeniowych
 • Tabela na podstawie wielu zakresów konsolidacji
 • Zmiana sposobu pokazywania wartości (Pokaż wartości jako…)
 • Pobieranie danych z tabel przestawnych (WEŹDANETABELI)
 • Tekst jako kolumny (automatyzacja makrem)

Zaawansowane narzędzia programu Excel

 • Szukaj wyniku
 • Ochrona arkusza
  • Ukrywanie formuł
  • Oddzielne hasła dla wybranych zakresów
 • Makropolecenia
  • Rejestrowanie
  • Wywoływanie makr klawiszem skrótu
  • Bezpieczeństwo makr
 • Wymiana danych z innymi aplikacjami (import/eksport)
  • Pobieranie danych z plików tekstowych
  • Import danych ze stron www
 • Power Query – pobieranie i przekształcanie danych
 • Przyciski sterujące, formanty formularza

Zaawansowane metody tworzenia wykresów w MS Excel

 • Tworzenie wykresów złożonych
 • Dodawanie linii trendu
 • Automatyczna aktualizacja wykresu
 • Sterowanie wykresem za pomocą formantów, rozwijanych list

 

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Comments are closed.

CZYTAJ DALEJ

Robert Zembrowski

Trener - konsultant Doświadczenie: Praktyk biznesu - pełnił kluczowe role w organizacjach role od 2000 roku (m.in. przedstawiciel medyczny, specjalista przedst ...

Elwira Skrodzka

Trener, coach, project manager. Doświadczenie: Od 2011 roku zdobywa doświadczenie we współpracy z największymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi na świ ...

Anna Długołęcka

Trener, konsultant, lider, menadżer. Doświadczenie: Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w obszarze HR i zarządzania – zarówno w korporacjach jak i polskich p ...

Shopping Basket