Coaching indywidualny

W 100% spersonalizowana forma wsparcia rozwoju kompetencji przywódczych bezpośrednio przekłada się na efektywność strategiczną, z której korzysta nie tylko klient procesu coachingowego, ale również zespół i organizacja, którą zarządza.

Klient realizuje swoje cele, stawia czoła wyzwaniom, identyfikuje swoje silne strony a także obszary wymagające wsparcia. Klient i coach budują silną i opartą na wzajemnym zaufaniu relację, dzięki której klient podnosi poziom samoświadomości, wspina się na wyżyny swoich możliwości, rozwija kompetencje przywódcze oraz wprowadza pożądane zmiany w swoim zachowaniu.

Kontekst coachingu indywidualnego:

 • Przygotowanie do objęcia nowej roli/ zmiany w ścieżce kariery
 • Zarządzanie stresem, zmianą, konfliktem, kryzysem
 • Podniesienie poziomu wpływu oraz efektywności
 • Wspieranie pracownika, który objął nową rolę
 • Przyśpieszenie rozwoju talentów
 • Spersonalizowany program rozwoju jako forma docenienia i zatrzymania w firmie ludzi kluczowych dla biznesu.

Korzyści wynikające z indywidualnego procesu coachingowego:

Dla klienta:

 • Szybka ścieżka rozwoju przywództwa
 • Wyższy poziom kompetencji przywódczych i strategicznego planowania
 • Większa elastyczność i zdolność do adaptacji
 • Podejmowanie trafniejszych decyzji
 • Stawienie lepszych celów i szybsze ich osiąganie
 • Umiejętność inspirowania i motywowania zespołów – w tym – rozproszonych geograficznie
 • Bardziej efektywna komunikacja
 • Lepsze relacje w miejscu pracy
 • Wyższy poziom pewności siebie

 

Dla organizacji:

 • Bardziej efektywne przywództwo i zarządzanie
 • Wyższy poziom kreatywności, decyzyjności, gotowości do przejmowania odpowiedzialności za rezultaty
 • Sprawniejsze wdrażanie zmian organizacyjnych – poprzez wspieranie zespołów i indywidualnych pracowników
 • Wyższy poziom motywacji i zaangażowania
 • Niższy współczynnik rotacji na kluczowych stanowiskach.

Struktura procesu coachingowego:

Budowanie relacji

 • Sesja zapoznawcza, podczas której Klient i coach podejmują decyzję o współpracy
 • Sesja wstępna
 • Omówienie celów
 • Poufność i zasady współpracy
 • Ustalenie celów oraz sposobu pomiaru zwrotu z inwestycji (ROI) ze sponsorem
 • Odwołanie do oceny 360 lub Analiza Indywidualna Extended DISC (profil Ja jako lider)

Sesje coachingowe (w odstępach 2-3 tygodniowych)

 • „Stop klatka” – omówienie realizacji zobowiązań do działania oraz postępów
 • Ustalenie celu na każdą sesje
 • Praca na celach
 • Ustalenie odpowiedzialności
 • Rekomendowana liczba sesji: 6-12

Między sesjami:

 • Realizacja zobowiązań do działania
 • Analiza wyników i nowych sposobów działania
 • Kontakt ze sponsorem procesu

Podsumowanie i zamknięcie procesu

 • Analiza poziomu realizacji celów
 • Odniesienie do zwrotu z inwestycji
 • Zamknięcie procesu
 • ce firmy, związane z ceną
 • Reagują na obiekcje w sposób właściwy
 • Umiejętnie przygotowują się do rozmowy na temat obiekcji

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Comments are closed.

CZYTAJ DALEJ

Danuta Kidawa

Trener biznesu, trener mentalny, trener i partner FRIS@, coach mocnych stronDoświadczenie:Danuta jest praktykiem z bogatym doświadczeniem analitycznym, a jej pa ...

Paweł Dul

Przedsiębiorca, Trener IT Doświadczenie: Nauczyciel informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych – (2002-2017) Wykładowca, trener IT – 5 lat (2017 – nadal) P ...

Shopping Basket