Anna Długołęcka

Trener, konsultant, lider, menadżer.

Doświadczenie:

 • Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w obszarze HR i zarządzania – zarówno w korporacjach jak i polskich przedsiębiorstwach oraz państwowych instytucjach
 • Przez wiele lat odpowiadała za opracowywanie i realizację strategii szkoleń́ i rozwoju – na wszystkich szczeblach organizacji
 • Była również̇ trenerem i mentorem trenerów i zespołów trenerskich.
 • Projektowała rozwiązania rozwojowe finansowane ze środków unijnych oraz zarządzała projektami unijnymi.
 • Pełniła funkcje Dyrektora ds. HR, Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Dyrektora ds. Rozwoju Organizacji. 
 • W trakcie swojej pracy Anna wdrożyła wiele różnorodnych projektów szkoleniowych i rozwojowych dla firm produkcyjnych, handlowych oraz Do końca 2020 roku przeprowadziła około 1000 dni szkoleniowych. Zrealizowała tez wiele godzin coachingu i mentoringu dla trenerów, kierowników i członków najwyższej kadry zarządzającej.
 • Od ponad 10 lat wspiera, jako konsultant i doradca zarządów wdrażanie dużych zmian, budowanie struktur organizacyjnych oraz implementowanie nowoczesnych rozwiązań́ z obszaru HR. 
 • Projektuje i prowadzi projekty rozwojowe, w których blisko współpracuje z grupami, tworząc przestrzeń do dobrej rozmowy i osiągania wyznaczonych celów.
 • Wspiera organizacje, zespoły zarządzające i liderów w procesach na rzecz skutecznego zarządzania, komunikacji i przywództwa. Specjalizuje się w interwencjach kryzysowych.
Jest społecznikiem. Aktywnie działa w trzecim sektorze. Prowadzi i aktywnie działa w Fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologii.
 
Wykształcenie: 
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii (Dyplom 1998)
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Studia Podyplomowe – Psychoonkologia (Dyplom 2013)
 • Liczne szkolenia certyfikujące do prowadzenia szkoleń́. W tym – Achieve Global i Zenger Miller certificate.
 • Szkolenia certyfikujące i przygotowujące do pracy z narzędziami rozwojowymi MBTI, FIRO B i LDR, EASI.
 • High Performance Team Workshop – szkolenie dla trenerów i facylitatorów.

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Comments are closed.

CZYTAJ DALEJ

Danuta Kidawa

Trener biznesu, trener mentalny, trener i partner FRIS@, coach mocnych stronDoświadczenie:Danuta jest praktykiem z bogatym doświadczeniem analitycznym, a jej pa ...

Paweł Dul

Przedsiębiorca, Trener IT Doświadczenie: Nauczyciel informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych – (2002-2017) Wykładowca, trener IT – 5 lat (2017 – nadal) P ...

Shopping Basket