NOWE PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM

W perspektywie budżetowej 2021-27 Polska ma otrzymać w ramach polityki spójności 76 mld euro.
To grubo ponad 300 mld złotych, ogromne środki. Część z nich zostanie przeznaczona na wsparcie polskich firm, głównie z sektora MMŚP (tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), rzadziej ze wsparcia będą mogły korzystać duże firmy.

Polityka spójności na lata 2021-27 obejmuje następujące fundusze:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
 • Fundusz Spójności (FS)
 • Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+)
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
 • Wspólna polityka rybołówstwa obejmie Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Środki te będą wydatkowane w ramach programów operacyjnych:

 1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
 3. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 4. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 5. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
 6. Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową
 7. Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
 8. 16 programów regionalnych

Szczególny nacisk został w przypadku programów dla firm położony na:

 1. W zakresie programów inwestycyjnych dla firm – dofinansowanie projektów mających na celu:
  • podniesienie Innowacyjności przedsiębiorstwa
  • rozwój cyfrowy przedsiębiorstwa
  • poprawa efektywności energetycznej/ inwestycje proekologiczne
 2. Rozwój kadr w przypadku programów obejmujących dofinansowanie szkoleń

Będą to zarówno programy ogólnopolskie jak też regionalne.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem środków dla Państwa firmy na:

 • Projekty inwestycyjne/ cyfrowe/ proeokologiczne
 • Szkolenia dla Państwa Pracowników

Zapraszamy do kontaktu:

 • Powiemy o jakie środki może Państwa firma wystąpić
 • Doradzimy gdzie i do jakiego programu aplikować o dofinansowanie
 • Odpowiemy na wszelkie Państwa pytania
 • Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie
 • Rozliczymy przyznaną dotację
 • Pozyskamy środki na szkolenia i je zrealizujemy

Uwaga! Dofinansowanie dla firm z Małopolski!

Nazwa programu: „Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0”

Rodzaj programu: inwestycyjny

Dla kogo: Mikro, małe i średnie firmy z Małopolski

Ile? od 200 tys. do 3 mln zł

Poziom dofinansowania: do 80%

Termin naboru: 29.12.2023-04.04.2024

Na co?

Obejmuje wsparcie działań służących transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

Uwaga! Dofinansowanie dla firm!

Nazwa programu: „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych”

Rodzaj programu: inwestycyjny

Dla kogo: Mikro, małe i średnie firmy z całej Polski

Ile? Jeszcze brak danych

Poziom dofinansowania: do 85%

Termin naboru: I kwartał 2024

Na co?

 • Poprawa zarządzania surowcami i zwiększenie wydajności gospodarki materiałowej,
 • Znacząca redukcja ilości generowanych odpadów,
 • Zwiększenie efektywności energetycznej
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Co to oznacza? Np. zakup maszyny, która ogranicza zużycie energii, montaż fotowoltaiki lub termomodernizacja

Nazwa programu: „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych”

Rodzaj programu: inwestycyjny

Dla kogo: Mikro, małe i średnie firmy z całej Polski

Ile? Jeszcze brak danych

Poziom dofinansowania: do 85%

Termin naboru: I kwartał 2024

Na co?

 • Poprawa zarządzania surowcami i zwiększenie wydajności gospodarki materiałowej,
 • Znacząca redukcja ilości generowanych odpadów,
 • Zwiększenie efektywności energetycznej
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Co to oznacza? Np. zakup maszyny, która ogranicza zużycie energii, montaż fotowoltaiki lub termomodernizacja.

Nazwa programu: „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”

Rodzaj programu: inwestycyjny i szkoleniowy

Dla kogo:

Mikro, małe i średnie firmy z całej Polski, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą w jednej z branż:

 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • turystyka,
 • kultura.

Ile? Od 50 tys. do 540 tys.

Poziom dofinansowania: do 90%

Termin naboru:  I kwartał 2024

Na co?

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np.
  • roboty budowalne,
  • budowa nowych linii produkcyjnych,
  • zakup maszyn i urządzeń
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, proekologiczne
  • wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, np. fotowoltaika
 • szkolenia

Nazwa programu: „Efektywność energetyczna”

Rodzaj programu: inwestycyjny

Dla kogo: średnie i duże firmy z całej Polski

Ile? Od 50 tys. do 540 tys.

Poziom dofinansowania: do 90%

Termin naboru: 31.01.2024 – 12.04.2024

Na co?

Warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o wsparcie jest redukcja wykorzystywanej w przedsiębiorstwie energii min 30%.

 • modernizację energetyczną budynków zakładowych,
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych
 • zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, lub oświetlenia oraz
 • instalację urządzeń OZE
 • Wsparcie na wymianę systemów grzewczych zasilanych stałymi paliwami kopalnymi na systemy grzewcze zasilane gazem ziemnym

Nazwa programu: „Małopolskie bony rozwojowe – Nowa Perspektywa”

Rodzaj programu: szkoleniowy

Dla kogo: Mikro, małe i średnie firmy z Małopolski

Ile? do 195 840 zł

Poziom dofinansowania: do 100%

Termin naboru: I kwartał 2024

Na co?

Różnego rodzaju szkolenia zależne od potrzeb firmy (językowe, „miękkie”, techniczne, excel, IT, księgowe i wszelkie inne)