Moja Nowa Rola

W wielu firmach decyzje na temat awansów podejmuje się w oparciu o osiągnięcia na stanowiskach specjalistycznych. Tymczasem sprawne realizowanie zadań na poziomie specjalisty i zarządzanie zespołem to bardzo różne zestawy umiejętności i postaw.

Dzięki udziałowi w programie Moja Nowa Rola:

 • Będziesz świadomie budować autorytet szefa – w tym po wewnętrznym awansie – w zespole dotychczasowych koleżanek i kolegów.
 • Podniesiesz świadomość własnych zachowań i wykorzystasz tę wiedzę w swojej codziennej pracy.
 • Zdobędziesz podstawowe umiejętności kierownicze – np. planowanie, stawianie celów, instruowanie, delegowanie, udzielanie informacji zwrotnej, podejmowanie i komunikowanie decyzji
 • Nauczysz się zarządzać sobą w czasie i zarządzać priorytetami – własnymi i Twoich ludzi

Zawartość programowa:

Zostałem kierownikiem i co dalej? – jak odnaleźć się w nowej roli?

 • Zrozumienie nowych oczekiwań
 • Obowiązki specjalistyczne a odpowiedzialność kierownicza
 • Jak przygotować się do roli przełożonego?
 • Jak zadbać o relacje w zespole?
 • „Paradoks autentyczności” – na czym polega i na co uważać?

Kompetencje kierownicze (praca na modelu organizacji lub uniwersalnym modelu – kole kompetencji liderskich Extended DISC)

 • Czym jest kompetencja?
 • Kompetencje kierownicze a efektywność organizacyjna

Komunikacja przełożonego (w oparciu o Analizę Indywidualną Extended DISC – profil ogólny oraz profil „Ja jako lider”

 • Zachowania naturalne
 • Zachowania adaptowane
 • Świadomość własnych potrzeb komunikacyjnych oraz strefy elastyczności
 • Dostosowanie stylu komunikacji do potrzeb rozmówcy

Rozwój podstawowych umiejętności kierowniczych:

 • Planowanie i stawianie celów
 • Instruowanie
 • Delegowanie zadań i obszarów odpowiedzialności
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Monitorowanie i egzekwowanie
 • Prowadzenie „trudnych” rozmów

Decyzje – podejmowanie i komunikowanie”

 • Decyzje kierownicze
 • Decyzje konsultowane
 • Decyzje demokratyczne

Co podnosi, a co obniża efektywność pracy zespołowej?

 • Na co zwracać szczególną uwagę?
 • Popularne „pułapki: nowych szefów

Jak zarządzać sobą w czasie?

 • Czym są priorytety?
 • Narzędzia i techniki zarzadzania sobą w czasie

Jak zarządzać pracownikami i zespołem?

 • Małpy Onckena
 • Role zespołowe (Belbin)
 • Mapowanie pracowników

Jak prowadzić spotkania zespołowe

 • Model ORID

Rozwijanie kompetencji pracowników

 • Matryca umiejętności i motywacji
 • Różne techniki i metody pracy rozwojowej (instruktaż, konsultowanie, coaching, mentoring)

Podstawy coachingu dla menedżera

 • Nasze „ludzkie” tendencje
 • Od rozwiązywania problemów po angażowanie pracowników
 • Model GROW
 • Coachingowy model udzielania informacji zwrotnej

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Comments are closed.

CZYTAJ DALEJ

Danuta Kidawa

Trener biznesu, trener mentalny, trener i partner FRIS@, coach mocnych stronDoświadczenie:Danuta jest praktykiem z bogatym doświadczeniem analitycznym, a jej pa ...

Paweł Dul

Przedsiębiorca, Trener IT Doświadczenie: Nauczyciel informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych – (2002-2017) Wykładowca, trener IT – 5 lat (2017 – nadal) P ...

Shopping Basket