Efektywna komunikacja w biznesie

Typologia Extended DISC rozwija świadomość własnych preferowanych zachowań i stylów komunikacji oraz zrozumieć potrzeby komunikacyjne innych. Dzięki temu, możemy dostosowywać nasze zachowań do potrzeb i preferencji osób, z którymi współpracujemy, co z kolei w dużej mierze ogranicza powstawanie konfliktów i pozwala bardziej świadomie dobierać argumenty w komunikacji z osobami reprezentujące różne style zachowań.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy działów sprzedaży, marketingu, działów personalnych, logistyki, IT, grup projektowych oraz innych, w których efektywna komunikacja pozwala realizować obowiązki.
 • Kadra zarządzająca, kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, ogół pracowników

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają typologię Extended DISC
 • Określają własne preferencje zachowań – komunikacji, stylu działania i postrzegania zadań
 • „Czytają” preferowane typy zachowań innych
 • Dostosowują swój styl komunikowania się do potrzeb innych
 • Wprost komunikują swoje potrzeby
 • Nie unikają „trudnych” sytuacji komunikacyjnych i rozwiązują konflikty
 • Skutecznie argumentują
 • Efektywniej realizują obowiązki zawodowe

Zawartość programowa:

Skąd biorą się wyzwania komunikacyjne?

 • Analiza wyzwań komunikacyjnych uczestników
 • Świadomość konsekwencji wyzwań komunikacyjnych – perspektywa osobista i biznesowa

Wprowadzenie do Extended DISC

 • Krótkie wprowadzenie teoretyczne
 • Jak czytać profil oraz część opisową raportu?
 • Analiza własnego profilu
 • Zachowania naturalnie i adoptowane – wpływ otoczenia na kształtowanie się zachowań i preferencji człowieka
 • Strefy elastyczności w Extended DISC
 • Mocne strony
 • Reakcje na sytuacje stresujące
 • Czynniki motywujące

Extended DISC a komunikacja

 • Aktywne słuchanie, chęć zrozumienia wszystkiego
 • Komunikowanie ekspresyjnie i inspirująco
 • Wyrozumiałość, empatia, pozytywny przekaz
 • Szczegóły i logika
 • Komunikowanie taktownie i ostrożnie
 • Przekonywanie i podkreślanie pozytywnych aspektów
 • Mówienie wprost, opieranie się na faktach
 • Nastawienie na cel
 • Ostrożność i bazowanie na faktach
 • Skupienie na temacie
 • Zachęcanie i inspirowanie

Budowanie relacji w modelu Extended DISC

 • Postawy określonych typów zachowań a komunikacja w praktyce
 • Właściwy dobór aspektów komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Jak zarządzać stresem i emocjami osób reprezentującymi różne typy zachowań?
 • Jak motywować, delegować, stawiać cele rozwojowe, korygować zachowania i postawy osób reprezentujących różne style zachowań?

Zadania wdrożeniowe

 • Sytuacje komunikacyjne, które do tej pory stanowiły wyzwanie
 • Co konkretnie będę robić inaczej?

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Comments are closed.

CZYTAJ DALEJ

Robert Zembrowski

Trener - konsultant Doświadczenie: Praktyk biznesu - pełnił kluczowe role w organizacjach role od 2000 roku (m.in. przedstawiciel medyczny, specjalista przedst ...

Elwira Skrodzka

Trener, coach, project manager. Doświadczenie: Od 2011 roku zdobywa doświadczenie we współpracy z największymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi na świ ...

Anna Długołęcka

Trener, konsultant, lider, menadżer. Doświadczenie: Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w obszarze HR i zarządzania – zarówno w korporacjach jak i polskich p ...

Shopping Basket