Robert Zembrowski

Robert Zembrowski

Trener – konsultant

Doświadczenie:

 • Praktyk biznesu – pełnił kluczowe role w organizacjach role od 2000 roku (m.in. przedstawiciel medyczny, specjalista przedstawiciel naukowy, consulting manager, training manager)
 • Jako trener – konsultant oraz HR Business Partner od 2010 roku wspiera Klientów w osiąganiu wysokich wyników biznesowych. 
 • Specjalizuje się w prowadzenie skutecznych działań rozwojowych doskonalących kompetencje zarządcze oraz sprzedażowe, oferuje działania podnoszące kluczowe psychologiczne kompetencje (postawa, wiedza, umiejętności) pracowników, które wpływają na „twarde” rezultaty biznesowe i realizację celów.
 • Jako trener – konsultant pracował m.in. dla IKEA, Metropolis, Ferrero, Play, Netia, Grupa Telekomunikacja Polska, NetBud, TelTech, Deutsche Bank, Orange, Grupa Absolwent, NazwaPL, ETrose Holding, Tivron, Philip Morris International, Asterias, The Adecco Group.
Interesuje się psychologią ogólną, psychologią społeczną i psychologią biznesu. 
 
Wykształcenie:
 • Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej i Grupa Firm Doradczych VALUES Jacka Santorskiego, kierunek: Akademia Psychologii Przywództwa, studia podyplomowe (2019-2020)
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji, Instytut Treningu i Psychoterapii, kierunek: Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, uzyskany tytuł: trener grupowy (2008-2009)
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w firmie, studia podyplomowe (2004-2005)
 • Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, kierunek: Zarządzanie i Marketing, tytuł: magister (1999-2004)
 • Liczne kursy i szkolenia, np.:
–  7 Nawyków Skutecznego Menedżera – Franklin Covey (2017)
 
–  Helping Clients Succeed – Filling Your Pipeline – Qualifying Oportunities –Closing The Sale – Franklin Covey (2017)
 
– Trening Trenerski Certyfikujący – Trener International Association for Neuro-Linguistic Programming – dr Richard Bolstad, dr Lucas Derks (2009)
 
– Trening Trenerski “Transforming Communication” – dr Richard Bolstad (2008)
 
Elwira Skrodzka

Elwira Skrodzka

Trener, coach, project manager.

Doświadczenie:

 • Od 2011 roku zdobywa doświadczenie we współpracy z największymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi na świecie. Pracowała w działach sprzedażowych, obsługowych, jako trener oraz manager zespołu.
 • Posiada ponad 5000 godzin doświadczenia w pracy na sali szkoleniowej i w pracy indywidualnej.
 • Jako manager projektów rozwojowych prowadziła projekty z wielomilionowymi budżetami dla kilkunastu tysięcy uczestników.
 • Posiada doświadczenie we wprowadzaniu narzędzi i systemów IT usprawniających procesy szkoleniowe i rozwojowe.
 • Obecnie rozwija się w zakresie tworzenia kursów e-learningowych, miała okazję współtworzyć kilkanaście kursów dla klientów z branży bankowej, ubezpieczeniowej czy też medycznej.
Wykształcenie: 
 • Akademia humanistyczno-ekonomiczna w Warszawie, kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi (2013)
 • Szkoła Trenerów Binzesu, Grupa SET (2017)
 • Akademia coachingu, Pracownia Coachingu NOVO (2017)
 • Licencjonowany konsultant kwestionariusza MTQ48 – badanie odporności psychicznej
Prywatnie określa siebie jako estetkę, otacza się pięknem, kocha góry i muzykę, pasjonatka siłowni i podróży.