Corporate business team meeting discussion and startup concept. Successful businesspeople discussing together in conference room during meeting at modern business lounge high up in an office tower.

Porozmawiajmy o motywacji i zaangażowaniu

Jednodniowy warsztat rozwijający umiejętności menedżerów w zakresie stawiania właściwej diagnozy odnośnie motywacji pracowników, dostrzegania objawów spadku zaangażowania i rozpoznawania przyczyn wypalenia a także właściwego oddziaływania na motywację i zaangażowanie w zespole (8 godz)

Focused millenial businesswoman or executive participating in important negotiations

Menedżer rekrutuje

Jednodniowe szkolenie, podczas którego menedżerowie poznają nowoczesne narzędzia selekcji i rekrutacji, zyskuja umiejętność lepszego stawiania pytań, prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej, weryfikowania doświadczeń i w konsekwencji podejmowania lepszych decyzji (8h)